โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 
    จำนวนภาพ :     3  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :       ท่าน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 
 
โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน
 
    จำนวนภาพ :     10  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :       ท่าน
โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน
 
 
วัดไทยวัฒนาราม
 
    จำนวนภาพ :     47  รูป
    จำนวนผู้เข้าชม :       ท่าน
วัดไทยวัฒนาราม
 
<< หน้าแรก...     57      58      59      60     (61)     62      63      64      65     ....หน้าสุดท้าย >> 141