หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

กระดานสทนา สถ.จ.

 
บุคลากร 3 ภาคเหนือ พบกันที่นี่ เพื่ออนาคต...
ข้อมูลเดือน  เมษายน 2552 อาจจะเป็นข้อมูลเก่า
                เนื่องจากเวปเดิมขัดข้อง เวปถูกลบ ดังนั้น ขอยกรายชื่อเพื่อนๆ มาไว้ที่นี่ก่อน รอคณะผู้ประสานมาแจ้งขอมูลอีกทีหนึ่ง เพราะไม่อยากให้ความคืบหน้าหายไป จึงจำเป็นต้องหาเวปมาใช้พิ้นที่ที่นี่และขอบคุณเวปสำนักงานท้องถิ่นตาก เป็นอย่างสูง ที่ท่านช่วยเหลือพวกเราในครั้งนี้ จึงจะเป็นเวลาอันมีค่าเหลือ อีก 11 เดือนกว่า ...........

-----กลุ่มที่ 2-----
101-นายคมศร....กันเดิน <เพชรบูรณ์>**มีที่ลง**
102-นางสาวนภัสสร....พลชนก<นครสวรรค์>**มีที่ลง**
103-นางสาวเจริญศรี....แสงกระจ่าง<พิจิตร> **มีที่ลง**
104-นางสาววราพร....ศรีชัย<ตาก> **ยังไม่มี**
105-นางวิชุดา....ดาตา<อุตรดิตถ์>**ขอเปลี่ยนสาย**
106-นางสาวอมรรัตน์....วะจะนะ **ขอเปลี่ยนสาย**
107-นางสาวลาวัลย์....เจริญพันธ์พิทักษ์<กำแพงเพชร> **สละ**
108-นางสถาพร....เครือคำอ้าย<ตาก>**มีที่ลง**
109-นางสาวสีรุ้ง....เสาร์เทพ<ลำปาง>**มีที่ลง**
110-นางสาวศศิธร....บัวทอง<กำแพงเพชร> **สละ**
111-นางสาวศิรินทร์ทิพย์....เป็นคุณ<ลำปาง> **มีที่ลง**
112-นางจิดาภา....เอกสุวรรณ<เชียงใหม่>**ยังไม่มีที่ลง**
113-นายพีรณัฐวุฒิ....แบบกัน<สุโขทัย>**มีที่ลง**
114-นางสาวเนตรอนงค์....ป้อมเสมา<นครสวรรค์> **สละสิทธิ์**
115-นางสาวพรรณนิภา....คำบุง<พิษณุโลก>**สละสิทธิ์**
116-นายณัฐภัทร....ขัดทา<ลำปาง>**มีที่ลงแล้ว**
117-นางสาวจุฑามาศ....แก้วเนตร<สุโขทัย> **ขอเปลี่ยนสาย**
118-นายจีรพงษ์....บุญเพิ่ม<ลำพูน>**มีที่ลง**
119-นางสาวละอองดาว....ปานโปร่ง<เชียงใหม่>**สละ**
120-นางสาวธีราภรณ์....ก้อนดุก<อุตรดิตถ์> **ขอเปลี่ยนสาย**
121-นางสาวเรณู....บุญประกอบ<ชัยนาท> **สละ**
122-นางประทุม....ตามไท<เชียงใหม่>**ยังไม่มีที่ลง**
123-นางสาวณัฎฐณิชา....จิ๋วปัญญา<ตาก>**ยังไม่มีที่ลง**
124-นางสาวนลินรัตน์....จำปาเทศ<เพชรบุรี> **ยังไม่มีที่ลง**
125-นางสาวพิมพร....แก้วกระโทก<ลำปาง> **ขอเปลี่ยนสาย**
126-นางสาวนวลจันทร์....สมบุญตัน<ลำพูน> **มีที่ลง**
127-นางสาวอาภากร....ภูมิภูติกุล<กำแพงเพชร>**ยังไม่มีที่ลง**
128-นางสาวณชิตา....ตันตาละ<พิษณุโลก>**ยังไม่มีที่ลง**
129-นางสาวกรนิกา....ภูบิน<อุตรดิตถ์>**ยังไม่มีที่ลง**
130-นายฐิติวัฒน์....รักแม่<เชียงราย>**ยังไม่มีที่ลง**
131-นางสาวสกุณา....รวดเร็ว<เชียงราย>**ยังไม่มีที่ลง**
132-นายนิมิตร....เสือเดช<อุตรดิตถ์>**ยังไม่มีที่ลง**
133-นางเอ็มอร....โสตถิกุล<แพร่>**ขอเปลี่ยนสายงาน**
134-นางทวี....นาคเจือทอง<พิษณุโลก>**มีที่ลง**
135-นางสาววิยะดา....สุขพันธ์อ่ำ<พิจิตร>**มีที่ลงแล้ว**
136-นางสาวจารุณี....เสนากุล<แพร่>**ส่งจดหมายตามแล้ว รอการติดต่อกลับ**
137-นายเจษฏากรณ์....อินดี<อุตรดิตถ์>**มีที่ลงแล้ว**
138-นายสมยศ....ศรีวิชัย<เชียงราย>**มีที่ลงแล้ว**
139-นายปัณณวิชญ์....จตุพร<นครสวรรค์>**มีที่ลงแล้ว**
140-นางสาวธิราภรณ์....มั่งมูล<พะเยา>**มีที่ลงแล้ว**
141-นางสาวบงกช....คำภิระแปง<กำแพงเพชร>**กำลังพยายามติดต่อหาเจ้าตัวอยู่**
142-นางสาวจันทร์เพ็ญ....ปัญโญนันท์<ลำปาง> **ขอเปลี่ยนสายงาน**
143-นางสาวสายใจ....ใจชื่น<ลำพูน>**มีที่ลงแล้วพร้อมทำหนังสือได้ทันที**
144-นายสมบัติ....ใจศิลป์<เชียงใหม่> **สละ**
145-นางวนิดา....พุกปลั่ง<ลำพูน>**ยังไม่มีที่ลงแต่พร้อมที่จะสละสิทธิ์หากมาถึงลำดับที่ของตนเพราะบรรจุระดับ 3 แล้ว**
146-นางกฤษณา....มั่นเมือง<ตาก>055-558419, 086-2083614**มีที่ลง**
147-นายชาญชัย....หล้าตา<สุโขทัย>083-2071097**ยังไม่มีที่ลง**
148-นายประสิทธิ์พร....มาเนตร<ตาก> **เป็นบุคลากร 3 แล้ว รอการสละสิทธิ์**
149-นายประชา....หงษ์เวียงจันทร์<นครสวรรค์>**มีที่ลงแล้ว**
150-นางสุพิชญา....ยอดสุวรรณ**ติดต่อไม่ได้ รอการติดต่อกลับ**

-----กลุ่มที่ 3-----
151-นางสาวกฤษณาวรรณ์….สืบสกุล<ลำพูน>
152-นายณัฐภูศิษฐ์….ธัญญวิรุฬห์<ตาก>
153-นางณัฐชยา….จิตต์วัฒนพงศ์<เชียงใหม่>
154-นางจุฑารัตน์….สงฆ์มณี<ตาก>
155-นางสาวกัณจนา….เกียงเกสร<แพร่>
156-นางสาวสุภาพ….ฮวบนวม(ทะมา)
157-นางทิพย์วัลย์….ต่อบวรรัตน์<เชียงราย>**ขอเปลี่ยนสายงานไปแล้ว**
158-นางสาววันเพ็ญ….ประเสริฐศักดิ์**ขอเปลี่ยนสายงานไปแล้ว**
159-นางหทัยกาญจน์….มณีแก้ว<พะเยา>
160-นางนฤมล….จันทร์ต๊ะ<ลำปาง>
161-ส.อ. พนม….สมนึก>
162-นายบรรเจิด….เรือนแก้ว>
163-นางสาวนภัสสร….เชื้อเทศ<ตาก>
164-นางสาววิจิตรา….มุขไกร
165-นายรัชชวรรษ….ห้องเม่น<ลำปาง>มีที่ลง
166-นายภาสกร….จันแปงเงิน<เชียงราย>
167-นางสาวนันทนา….ย้ายหน่าย<อุตรดิตถ์>
168-นางภัทรา….มณีโชติ<พิจิตร>
169-นางนงค์รัก….ไชยคำ<น่าน>
170-นางสาวจุฑามาศ….ญาณะศร<ลำพูน>
171-นางสาววราพร….ใจดี<ตาก>
172-นางพรลิขิต….พิสัยพันธ์<พิจิตร>
173-นางสาววรวินิภา....พุ้ยน้อย
174-นางสาวอัจฉรา….สกุลวา<นครสวรรค์>
175-นางสาวฉิษร์ติธร….คำโย
176-นางนงนุช….หรรษอุดม>
177-นางสาวกมลวรรณ….เพลงสันเทียะ
178-นางสาวทัศนีย์….กรรขำ<นครสวรรค์>
179-นางสาวจริยา….หวาจ้อย<พิจิตร>
180-นางสาวสุพรรณี….สมบูรณ์<กำแพงเพชร>
181-นางสาวศิริลักษณ์….เส็งเมือง**สละสิทธิ์**
182-นางสาวรุ่งเรือง….พลอยแดง<เชียงใหม่>
183-นางรติกร….สุปินะ<เชียงราย>
184-นางสาววาสนา….วงษ์หาญ<ลำปาง>
185-นางสาวนวรัตน์….โปธาตุ<แพร่>
186-นางสาวชญาดา….สายทอง<ลำปาง>
187-นางสาววสันต์….นกด่วน<พิษณุโลก>
188-นางสาวสุนันทา….ศรีวิราช<พะเยา>
189-นางปวรวรรณ….รักรู้ธรรม<สุโขทัย>
190-นางจิตติมา….กันทะวงค์<ตาก>
191-นายสุวิทย์….ตาเรือนสอน<ตาก>**ผู้ประสานงานรุ่น 2**
192-นางสาวภัสริน….อินไชยยา<เชียงราย>
193-นางสาวสุภาพร….สินธุปัน<ลำพูน>
194-นางสาวแววดาว….ดวงมณี<แพร่>
195-นายนิรุตน์….ช่อชั้น<กำแพงเพชร>
196-นางสาวนพวรรณ….พชรศิลป์<อุตรดิตถ์>
197-นางสาววิมลไพ….คำปวนโห้ง(ไกรนาถ)<ตาก>
198-นางสาวนิภาพร….อุตมะ<ตาก >
199-นางสาวศิริรัตน์….พุ่มนวล(ทูลมาล์ย)<อุทัยธานี>
200-นางสาวดวงใจ….ใจเที่ยง<พะเยา>
201 30311343 นางสาวจริยาภรณ์ ภู่ชินาพันธุ์
202 30310306 นางสาวสุจิตรา อินวงษ์
203 30310003 นางวาสนา กรวยทอง
204 30311246 นางสาวทักษพร แซ่ฟุ้ง
205 30310624 นายรังสิพล ก้อนใหม่  
206 30310669 นางสาวจารุนีย์ ขำคำ
207 30310405 นายอัสดง กมลกิตติกานต์
208 30310331 นางสาวเปรมจิตร ศิริ
209 30310956 นางสาวปทุมภรณ์ ถิ่นเถิน ตั๊ก
210 30310768 นายวิโรจน์ คำแสน
211 30311078 นางสาวนันทนา สุพร
212 30310578 นายวรรณพ ใจคำ
213 30311454 นายจักรพันธ์ คงทอง มีที่ลง
214 30310393 นายพงค์พิสันต์ ประชุม
215 30310451 นายวสันต์ มากวงษ์
216 30310698 นางสาวพรทิพย์ สิงห์กาละ
217 30311090 นางสาวพนัชดา คดอ่ำ
218 30310720 นางสาวเกษร บัวหลวง
219 30310819 นางดวงนภา สวนขัติ
220 30310354 ว่าที่ ร.ต.หญิงเกษมศรี ศรีประทุม
221 30310438 นางสาวสกุลดาว ใจเที่ยงธรรม
222 30310025 นางนวพร สระทองจันทร์
223 30310342 นางเกศวลี จินดาหลวง /มีที่ลง
224 30311155 นางนงค์นุช จันทร
225 30311395 นางสาววิไลวรรณ สืบสายดี
226 30311463 นางสาวนิภาพร อยู่สุ่ม
227 30310094 ว่าที่ร้อยตรีนเรศักดิ์ รมย์นิรันดร์
228 30311147 นางสาวอุทุมพร แซ่ลิ้ม
229 30310006 นางสาวมัลลิกา ชำนิจ
230 30311154 นายสุพัฒน์ ชูรี
231 30310167 นางสาวปรารถนา เพชรอ่อน
232 30310213 นางสาวน้ำเพชร บุญเนียม
233 30310322 นางปริณดา แดงจันทร์ตา
234 30310429 นางสาวจรรยาภรณ์ พงษ์เม่น
235 30310411 นางสาวสุจิตรา ปันเงิน
236 30310477 นางปาริษา อ่อนฤทธิ์ ปลา
237 30310725 นางสาวอรพิน อ่อนพรม
238 30310891 นางเทวี ลอยเลื่อน
239 30310906 นายชัยทัศน์ กา * * * ล
240 30310897 นางสาวศุภลักษณ์ ต้นแดง
241 30310082 นางสาวฉันทนา มีลักษณ์
242 30310343 นางสาวดาววรรณ ใหญ่หลวง
243 30310574 นางสาวปรมาภรณ์ บุญมาปะ
244 30310758 นางพิงควดี โสภาเลิศ
245 30310728 นางสาวปาริชาติ ไชยมาลา
246 30310134 นางสาวกฤษณา ลิ้มตระ * * * ล
247 30310357 นายรวพล จิรโชติจิรัฐ
248 30310613 นางสาวกฤษณา เสี้ยวสกุล
249 30311430 นายจิตรกร กัลยา
250 30311073 นางสาวหนึ่งฤทัย สลับแก้ว
251 30310301 นางสาวดวงพร พรศักดิ์
252 30310980 นายขวัญชัย พะยอม
253 30310509 นางสาวนงคราญ ท้าวแปง /ลำปาง
254 30310099 นางกชกร คณฑา
255 30310177 นางเครือวัลย์ หันจันทร์
256 30310129 นางสาวขวัญเรือน แก้วบุญขุน
257 30310844 นางสาวรสศิริ ทองอ่ำ
258 30311329 นายถาวร แย้มชื่น
259 30311237 นางสาวอัจฉราพร นาคแก้ว
260 30310012 นายวันชัย มธุระ
261 30310050 นางสาวพรทิวา จันทร์ศรี
262 30310004 นางสาวปาริชาติ ฐิติปุญญา
263 30310115 นางสาวเนตรนภาวดี ชูกิตติกุล
264 30310049 นางสาวลัดติการณ์ จันแก้วปง
265 30310754 นางสาวกฤษณา ลิ้มสวัสดิ์
266 30310858 นางสาวสุพิชฌาย์ วงค์อาสา
267 30311369 นางสาวศราวัสดี สีใส
268 30310195 นางสาวพรรณิกา ดังเดิม
269 30310631 นายจักรี เขียวใบงาม
270 30310212 นางสาวจารุวรรณ ปันแก้ว
271 30310336 นางสาวณัฐธยาน์ แสงอุไร /มีที่ลง อุตรดิตถ์
272 30310863 นางสาววิชชุอร ชูศิลป์
273 30310235 นางสาวกัญญารัตน์ ดวงดี ต่าย /มีที่ลง
274 30310389 นางสาวดรุณวรรณ เอี่ยมอุไร
275 30310498 นางสาวหนึ่งฤทัย ปันมูล
276 30310152 นางสาวสายสุนีย์ ขุนมธุรส
277 30310536 นางสาวนิภาวรรณ ชุณหพันธ์
278 30311293 นางสาวสุนิษา สวนสี
279 30310601 นางสาวนภัสวรรณ ปินตาเสน
280 30310759 นายกมล รองเมือง
281 30310762 นางสาวปิยธิดา สุขมาก
282 30311167 นางสาวรวีวรรณ วงษ์สุข

ขอให้เพื่อนที่มีที่ลงหรือมีปัญหาประสานกับทีมงานผู้ประสานงานบัญชีบุคลากร (ขออนุญาตแจ้งเบอร์ท่านผู้ประสาน) 089-5577338(เอ๋) 081-0315599(สร) 087-8444950(บิว)และคุณโอ  


เขียนโดย   คุณ บุค3เหนือปลุกใจให้สู้ต่อ
วันที่ 29 พ.ค. 2552 เวลา 22.48 น. [ IP : 118.174.13.235 ]
เทศบาล ในแม่แตงเชียงใหม่มีตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง บุคลากร และเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ต้องการด่วน 0833207411

เขียนโดย   คุณ pom
วันที่ 30 พ.ค. 2552 เวลา 07.59 น. [ IP : 124.157.236.251 ]
ขอถามสักหน่อยค่ะ  เราติดขึ้นบัญชีของส่วนท้องถิ่น จะขอโอนมาส่วนกลางได้หรือไม่ แต่เป็นตน.ที่ต่ำกว่านะ ที่ทำงานว่าตน.เจ้าพนักงานธุรการ 2  ส่วนกลาง  นะ  ใครมีความรู้ช่วยตอบด้วยค่ะ

เขียนโดย   คุณ toon
วันที่ 30 พ.ค. 2552 เวลา 10.24 น. [ IP : 203.114.123.166 ]
เดือนมิถุนายนคาดว่าจะถึงลำดับที่เท่าไรคะ  เพื่อนๆหลังๆรออยู่  ขอให้คนที่อยู่ก่อนหน้าขวนขวายหาที่ลงกันด้วย  ถ้าได้บรรจุก็น่าจะได้เหมือนๆกัน คนในบัญชีเดียวกัน  เห็นใจกันให้มากๆ  ขจัดความเห็นแก่ตัวออกไปบ้าง  อยากเจอเพื่อนบุคลากรภาคเหนือทุกคนตอนมีอบรมสัมมนาอะไรร่วมกันนะคะ  สู้ๆ  ฝ่ายประสานงานช่วยรายงานความคืบหน้าให้เพื่อนๆรู้ด้วยนะคะ  ทำต่อเอาบุญเถอะค่ะ

เขียนโดย   คุณ ready
วันที่ 1 มิ.ย. 2552 เวลา 16.04 น. [ IP : 222.123.169.180 ]
เรียกถึงลำดับไหนแล้วคะ

เขียนโดย   คุณ 123
วันที่ 1 มิ.ย. 2552 เวลา 21.12 น. [ IP : 118.174.96.174 ]
คิดว่าเดือนตุลาคมน่าจะถึง 150 นะ

เขียนโดย   คุณ ผู้ประสาน
วันที่ 2 มิ.ย. 2552 เวลา 12.16 น. [ IP : 58.147.102.230 ]
สำนักงานเทศบาลตำบลแคมป์สนมีความประสงค์
รับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
3-5/6ว จำนวน 1 อัตรา สามารถติดต่อเบอร์โทร.
ปลัดเทศบาลตำบลแคมป์สน 081-1112978
เบอร์สำนักงานเทศบาลตำบลแคมป์สน
056-750240,056-750328
จ.เพชรบูรณ์

เขียนโดย   คุณ
วันที่ 2 มิ.ย. 2552 เวลา 12.36 น. [ IP : 61.7.170.66 ]
อบต.ท่านั่ง รับโอนย้าย นายช่างโยธา ช่างโยธา จนท. บุคลากร สนใจติดต่อ จนท. ธุรการ 056 - 601 020 085 - 6028848
ย อบต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร


เขียนโดย   คุณ
วันที่ 2 มิ.ย. 2552 เวลา 12.41 น. [ IP : 61.7.170.66 ]
นายจักรี  เขียวใบงาม  ลำดับ  269มีที่ลงครับ แต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่า

เขียนโดย   คุณ 269
วันที่ 2 มิ.ย. 2552 เวลา 12.58 น. [ IP : 118.172.205.138 ]
อยากทราบว่าตอนนี้เรียกบรรจุถึงลำดับที่เท่าไหร่ แล้ว และมีโอกาสจะเรียกหมดไหม


เขียนโดย   คุณ 264
วันที่ 2 มิ.ย. 2552 เวลา 14.31 น. [ IP : 118.173.227.251 ]
ขอให้ผู้ประสานช่วยเร่งดำเนินการให้เร็วหน่อยนะคะ เห็นใจคนรอด้วย

เขียนโดย   คุณ
วันที่ 2 มิ.ย. 2552 เวลา 14.34 น. [ IP : 118.173.227.251 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 273
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551