หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

กระดานสทนา สถ.จ.

 
 
 
พบสิ่งแปลกปลอมในน้ำประปาหมู่บ้าน แม่ตาวแพะ ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 

เมื่อวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๕  ข้าพเจ้านางนุชรา   มณีวรรณ  เจ้าของบ้านเลขที่
๔๕  หมู่ที่ ๒  ตำบลแม่ตาว  อำเภอแม่สอด  ซึ่งที่บ้านได้ใช้บริการน้ำประปาเทศบาล
ตำบลแม่ตาวมาเกือบ ๑๐ กว่าปี  จู่ ๆ ก็พบปลิงปนมากับน้ำประปา  และก็นำเรื่อง
แจ้งเทศบาลตำบลแม่ตาวในวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๕  โดยคุณอำไพพันธ์
บุพศิริ   ปลัดเทศบาลตำบลแม่ตาวเป็นผู้รับเรื่องแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ จนกระทั่งเวลา ๒๐.๐๐น.วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจ้วงตักน้ำอาบก็พบมีปลิง * * * ก  ซึ่งระบบน้ำประปาของเทศบาลตำบลแม่ตาวไม่ผ่านการตรวจคุณภาพน้ำจากหน่วยใหนเลย  ระบบประปาห่วยแตก ทางเทศบาลตำบลแม่ตาวโดยนายศรศักดิ์   ดวงมณี ได้จัดงบประมาณปรับปรุงระบบประปาซึ่งคงไม่มีมาตรฐานใด ๆ ในโลกนี้ที่เหมือนกับระบบประปาเทศบาลตำบลแม่ตาว บางวันน้ำขุ่นเขละ  บนเปื้อนดินใช้ทำอะไรไม่ได้ แต่ก็ยังไม่เคยได้รับดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำแต่อย่างใด   แค่เรื่องการกรองน้ำและผ่านการใช้คลอรีนก็ไม่มี  แล้วผู้บริโภคของเขตเทศบาลตำบลแม่ตาวจะผ่านเกณฑ์การอุปโภคน้ำที่สะอาดปลอดภัยได้อย่างไร  ผู้บริหารและคณะทำงานของเทศบาลตำลแม่ตาวไม่เคยรู้สึกรู้สาอะไรบ้างเลยเหรอ  ขอความกรุณาช่วยส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบบ่อพักน้ำประปา   ระบบกรอง บ่อพักน้ำก่อนส่งให้บริการแก่ชาวบ้าน  สงสารชาวบ้านหน่อย  ทุกวันนี้ต้องกินต้องใช้น้ำที่ปนเปื้อนสิ่งโสโครก  สิ่งปฏิ * * * ลจากพม่ากระเหรี่ยงที่ทำงานในบริเวณใกล้บ่อพักน้ำประปา  ทุกวันนี้ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ตาวไม่มีความปลอดภัยเลย

เขียนโดย   คุณ นุชรา มณีวรรณ์

วันที่ 31 ม.ค. 2555 เวลา 21.59 น. [ IP : 223.206.2.169 ]  
 
 

รูปประกอบ

เขียนโดย   คุณ นุชรา

วันที่ 31 ม.ค. 2555 เวลา 22.01 น. [ IP : 223.206.2.169 ]  
 

มีรูปภาพประกอบแต่ไม่สามารถอัพโหลดขึ้นได้ ถ้าอยากเห็นส่ง * * * เมลมาขอได้ค่ะ

เขียนโดย   คุณ นุชรา

วันที่ 31 ม.ค. 2555 เวลา 22.03 น. [ IP : 223.206.2.169 ]  
 

ถ้ามีปลิงจริงจริง ก็เป็นอันตรายต่อผู้อุปโภค-บริโภค นะ ผู้บริหารและคณะทำงาน ต้องทำงานหนัก * * * กแล้ว  ก็เป็นกำลังใจให้ ความจริงก็คือความจริงทุกอย่างแก้ไขได้จากหนักให้เป็นเบาได้นะ

เขียนโดย   คุณ คนเทศบาลเดียวกัน

วันที่ 2 ก.พ. 2555 เวลา 13.18 น. [ IP : 118.172.213.89 ]  
 

เทศบาลแม่ตาวบางหม่บ้านบางซอยน้ำประปายังไม่เข้าถึงเลยค่ะ สาธารณูปโภคพื้นฐานน้ำประปายังไม่ครบทุกซอยของหมู่บ้านเลยค่ะ บางบ้านยังใช้น้ำบ่ออยู่เลยค่ะ ไม่รู้ว่าเอางบไปทำอะไร ช่วยสำรวจบางซอยที่ยังไม่มีท่อประปาผ่านด้วยนะคะ ท่านนายกสรศักดิ์ ดวงมณี อย่ามัวแต่นิ่งเฉย สนใจชาวบ้านหน่อยตอนที่หาเสียงพูดอะไรไว้ก็ทำตามที่พูดไว้ด้วย

เขียนโดย   คุณ คนบ้านเดียวกัน

วันที่ 2 ก.พ. 2555 เวลา 17.59 น. [ IP : 180.183.60.79 ]  
 

ทางเทศบาลตำบลแม่ตาวไม่ได้นิ่งนอนใจ  ส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้นางนุชรา มณีวรรณ  เขียนคำร้องดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานกับทางเทศบาลแล้วพร้อมทั้งมีรูปถ่ายตอนนางนุชรามาร้องต่อปลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานตามระบบประปาหมู่บ้านแล้วต่อไป..........
เขียนโดย คนเทศบาลเดียวกัน

เขียนโดย   คุณ คนเทศบาลเดียวกัน

วันที่ 7 ก.พ. 2555 เวลา 12.21 น. [ IP : 118.172.215.86 ]  
 

คณะผู้บริหารและคณะทำงานเทศบาลตำบลแม่ตาว ไม่ได้นิ่งนอนใจ ส่งเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุขฯ ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริง  และได้ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่าง การหาแนวทางและดำเนินการแก้ไข  คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ นี้คะ ...

เขียนโดย   คุณ คนคนหนึ่ง...

วันที่ 7 ก.พ. 2555 เวลา 14.01 น. [ IP : 223.206.169.226 ]  
 

เทศบาลตำบลแม่ตาว ทำถูกต้องแล้วทุกอย่างต้องดำเนินการแก้ไขไปได้ด้วยดี การทำงานระบบราชการอาจจะช้าเพราะต้องเป็นไปตามขั้นนตอนค่ะ

เขียนโดย   คุณ คนเทศบาลเดียวกัน

วันที่ 7 ก.พ. 2555 เวลา 14.07 น. [ IP : 118.172.212.120 ]  
 

แก้ไขแล้วจริงเหรอขุ่นเคลอะทุกวันเลยเจ้าค่ะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาเปิดก๊อกน้ำตามหมู่บ้านได้เลย
จิงน๊ะกุมภาพันธ์  2555 แล้วเสร็จ  อย่าดีแต่พูดแล้วกัน นี่ไม่ใช่การเล่นละครน๊ะ    นายกอย่ามั่วแค่ท้าให้ชาวเลิกใช้น้ำประปาแก้ไขให้ถูกจุดหน่อย  รอดูผลงานอยู่น๊ะ  ยังไงนายกศรศักดิ์ก็สะสมแต้มไว้สมัยหน้าหน่อยน๊ะ  และขอผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดตากช่วยติดตาม * * * กแรงแล้วกันสงสารชาวบ้านบ้าง  เจ้าหน้าที่อนามัยอยู่ไหนช่วยดูแลหน่อย
                                                             จาก  ผู้ใช้บริการน้ำประปาเทศบาลตำบลแม่ตาว

เขียนโดย   คุณ ผู้ใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลแม่ตาว

วันที่ 9 ก.พ. 2555 เวลา 20.10 น. [ IP : 223.205.3.87 ]  
 

ถ้านายกศรศักดิ์  แก้ระบบประปาเสร็จวันไหนบอกหน่อยน๊ะจะไปติดต่อพรุที่จังหวัดสุพรรณมาจุดฉลอง

เขียนโดย   คุณ คนแม่ตาว

วันที่ 9 ก.พ. 2555 เวลา 20.15 น. [ IP : 223.205.3.87 ]  
 

5555+++จะแก้ได้ไหมเนี่ย นายกและปลัดช่วยๆกันหน่อย ชาวบ้านเค้าเดือดร้อน

เขียนโดย   คุณ คนแม่ตาว

วันที่ 10 ก.พ. 2555 เวลา 18.43 น. [ IP : 180.183.60.158 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)     2   
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551