หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
HOME
ข่าวสาร
NEWS
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
ระเบียบ/กฎหมาย
LAW
มติ/การประชุม
RESOLUTION
สนทนา
WEBBOARD
ผลิตภัณฑ์/สถานที่
OTOP/TRAVEL
ติดต่อเรา
CONTACT US
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดตาก
www.taklocal.org
คำขวัญประจำจังหวัดตาก
" ธรรมชาติน่ายล
ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร
เมืองไม้และป่างาม "
 
 
 

กระดานสทนา สถ.จ.

 
 
ธุรการ 2 จ๊ะ ติดต่อกันที่นี่น๊ะ
 
 

เร่งมือหาที่ลงกันหน่อยสงสารคนข้างหลังบาง

เขียนโดย   คุณ ++++

วันที่ 10 มิ.ย. 2552 เวลา 09.51 น. [ IP : 118.173.227.240 ]  
 

รีบส่งที่ลงให้เทศบาลตาก จะได้เรียกครั้งละมากๆ ขอให้ได้บรรจุทุกคนธุรการ2สู้ๆเพื่อนๆข้างหลังรออยู่

เขียนโดย   คุณ ธุรการ2

วันที่ 10 มิ.ย. 2552 เวลา 11.41 น. [ IP : 125.24.150.31 ]  
 

ใครอยากอยู่แพร่ /คนที่ยังไม่มีที่ลง ติดต่อ0833205534

เขียนโดย   คุณ ธุรการ

วันที่ 10 มิ.ย. 2552 เวลา 14.31 น. [ IP : 118.175.183.153 ]  
 

ที่แม่แจ่มต้องการ จพง.ธึรการด่วน คนที่ลำดับถึงไม่มีที่ลงส่งเอกสารด่วน 0833207411

เขียนโดย   คุณ p

วันที่ 11 มิ.ย. 2552 เวลา 08.05 น. [ IP : 124.157.236.150 ]  
 

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ มีที่ลงแล้ว ยังไม่มีที่ลง สละสิทธิ์
74 นางสาววิลาสินี เครืออยู่ ติดต่อไม่ได้
75 นางขวัญหทัย เหมืองอุ่น 086-6006379 สละสิทธิ์
76 นางวิจิตรา จันโส 055-479024 สละสิทธิ์
77 นางสาวศศิวิมล มากกุญชร สละสิทธิ์
78 นายสุรชัย ใจนนภี 054-501104 สละสิทธิ์
79 นางสาวรุ่งนภา สังข์ศรี 086-9366373 19/05/52
80 นางสาวสุจิตราภรณ์ คำมั่น 089-9612271 มีที่ลงแล้ว
81 นางสาวสุกัลยา สิทธิชุม 081-9503909 มีที่ลงแล้ว
82 นางสาวฤทัยรัตน์ เสรีรัตนเสถียร 084-9871327 สละสิทธิ์
83 นายอุเทน ชูชื่น 086-7373206 มีที่ลงแล้ว
84 นางสาวเสาวลักษณ์ โหละ 081-4731572 สละสิทธิ์
85 นางสาวนันธิดา เก่งธัญกรรม 086-1996700 มีที่ลงแล้ว
86 นายธนพล เทียนสันต์ มีที่ลงแล้ว
87 นางสาวรัตนา สังข์พนัส 086-9122052 มีที่ลงแล้ว
88 นางสาวพิมพา แว่นวิชัย 055-431819 มีที่ลงแล้ว
89 นางสาววีรญา หลิมศิริวงศ์ สละสิทธิ์
90 นางสาวนพรัตน์ อินทร์กล่ำ 084-1526489 เป็นข้าราชการ ระดับ 1
91 นางสาวกฤติกา กุลยาปอ สละสิทธิ์
92 นายชาตรี ภาษี 086-6554722 มีที่ลงแล้ว
93 นางสาวจรรยารักษ์ เกิดแก้ว 089-7067733 มีที่ลงแล้ว
94 นางมณฑา ภู่เสือ 087-8414562 สละสิทธิ์
95 นางสาวแสงเทียน แก้วกล้า 086-9272429 สละสิทธิ์
96 นางสาววัลยา อินทร์ทรัพย์ 086-9229464 สละสิทธิ์
97 นางสาวจุฑารัตน์ สังฆ์มณี 086-2036517 สละสิทธิ์
98 นายมานพ คารินทา 081-4735548 มีที่ลงแล้ว
99 นางสาวสุวัจจี นาคหมู 086-7328109 เป็นข้าราชการ ระดับ 1
100 นางรัตนวดี หลุกทิพย์ สละสิทธิ์
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ มีที่ลงแล้ว ยังไม่มีที่ลง สละสิทธิ์
101 นางสาวอรวรรณ อินทร์สว่าง 081-0393550 สละสิทธิ์
102 นายอนัน อินต๊ะพรม สละสิทธิ์
103 นางสุวรรณา อ่อนอ้าย 089-4615567 มีที่ลงแล้ว
104 นางดวงวัน ปัญญาวงค์ 089-5590616 สละสิทธิ์
105 นางจุฑาพร แก้วอ้น 084-8225696 สละสิทธิ์
106 นางสาวรัตนา เ * * * ยจันทร์ 086-9192880 สละสิทธิ์
107 นางสาวทิวลักษณ์ สถาน 084-0436418 สละสิทธิ์
108 นายเจตนา สุนะศักดิ์ 086-1184035 สละสิทธิ์
109 นางสาวศิริลักษณ์ พุกำพันธ์ 086-2008207
110 นางสาวจุฬารัตน์ จักภิละ 089-8596273
111 นายนเรศ นอศรี 089-5570916 สละสิทธิ์
112 นายทวีศักดิ์ ขำโยม 086-2158134 สละสิทธิ์
113 นางสาวกาญจนา ยมเกิด 089-7084067 ยังไม่มีที่ลง
114 นายจีระศักดิ์ นิลจินดา 086-8392065 เป็นข้าราชการ ระดับ 1
115 นางสุนีรัตน์ ชมภูชัย 087-1824134 มีที่ลงแล้ว
116 นางสาวกนกวรรณ ยอดสาแล 087-1907828 สละสิทธิ์
117 นางสาวพนิดา ทานุเมาะ 084-6222577
118 นางวิรังรอง รามบุตร 055-718225 สละสิทธิ์
119 นางสาวสวงสุดา คุณาแปง 084-8046320 สละสิทธิ์
120 นางปนัดดา ธูปบูชา สละสิทธิ์
121 นางศุจีภรณ์ มัชณิมะ 087-1834705 สละสิทธิ์
122 นางสาวจีราภา แผลงศร 055-675100-105 สละสิทธิ์
123 นางสาวนันทิยา จันทร์เลน 086-6792773 ยังไม่มีที่ลง
124 นางลัดดาวัลย์ เพชรเศษ 089-4117133 สละสิทธิ์
125 นางสาวณัฐสุดา พิมวรรณ 089-1875763
126 นางสาวละอองดาว แสงศรีจันทร์ 084-0472080 สละสิทธิ์


เขียนโดย   คุณ เพื่อนร่วมบัญชี

วันที่ 11 มิ.ย. 2552 เวลา 11.33 น. [ IP : 118.173.227.235 ]  
 

คนที่สละสิทธิ์ ขอให้ส่งหนังสือสละสิทธิ์ด้วยบัญชีจะได้ไม่ติด

เขียนโดย   คุณ เพื่อนธุรการ2

วันที่ 11 มิ.ย. 2552 เวลา 11.46 น. [ IP : 125.24.99.90 ]  
 

คนที่สละสิทธิ์ขอให้ส่งหนังสือสละสิทธิ์ด้วย  บัญชีจะได้ไม่ติด

เขียนโดย   คุณ เพื่อนธุรการ2

วันที่ 11 มิ.ย. 2552 เวลา 11.48 น. [ IP : 125.24.99.90 ]  
 

ช่วยๆ กันหน่อยนะครับชาวธุรการ2 ประสานคนอันดับหน้าของเราก็ยังดีครับ

เขียนโดย   คุณ คนข้างหลัง

วันที่ 12 มิ.ย. 2552 เวลา 14.30 น. [ IP : 222.123.172.134 ]  
 

ตอนนี้ได้เรียกถึงลำดับที่ 148 แล้ว เห็นเพื่อนๆแจ้งใน กระดานสนทนาเทศบาลเมืองตาก เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อน ๆ ช่วยกันประสาน 149  ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   คุณ 200 กว่า

วันที่ 12 มิ.ย. 2552 เวลา 15.48 น. [ IP : 117.47.228.87 ]  
 

ตอนนี้อบต ม่อนจ่อง อมก๋อย ขอใช้บัญชีลอยเข้าไปแล้วนะ  แต่ไม่แน่ใจว่าลำดับไหนได้  ถ้าใครทราบช่วยแจ้งด้วยนะ  แล้วจะมีตามมาอีก อบต.สบโขง อมก๋อยเหมือนกัน

เขียนโดย   คุณ 135

วันที่ 13 มิ.ย. 2552 เวลา 12.39 น. [ IP : 114.128.182.218 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 159
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 3 ก.ย. 2551