อยากทราบเรื่อง การเปิดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

การเปิดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ในส่วนการศึกษา

เขียนโดย   คุณ ผู้สอบเปลี่ยนสายงาน

วันที่ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 13.22 น. [ IP : 116.58.242.54 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)